Blokland Visserij 

Blokland Visserij is een binnenvisserijbedrijf. Wij vissen met name in Zuid-Holland op vooral schaaldieren zoals rivierkreeften en krabben. Deze invasieve exoten bevissen we intensief. Inheemse vissoorten zoals paling, blankvoorn, brasem en andere bevissen we duurzaam. Een voorbeeld hiervan is dat onze visserij sinds 2003 een gesloten tijd voor palingvangst tussen 1 oktober en 1 maart aanhoudt. Paairijpe schieraal kan hierdoor ongestoord naar open zee.

Andere activiteiten zijn monitoring en bemonstering ten behoeve van de wetenschap, visstandonderzoek voor waterbeheerders, uitvissen van privéwateren, enz.

Blokland Visserij is een onderneming met certificering 'visstandbeheer'

Onze schaal- en schelpdieren

Info over schaaldieren 
   

Blokland Visserij is gevestigd:
Korenbrugstraat 34
4201 KZ in Gorinchem
06 - 54743407
(kvk 23088587)

Aanlanding vis- en schaaldieren: Avelingen-West, Gorinchem
De nettenschuur (visserij-artikelen): Rivierdijk 498, Hardinxveld-Giessendam

 
   

Het vis-areaal van Blokland Visserij

De zoetwatervissen en de wet- en regelgeving in Nederland

Het leven van de paling

Wetenschappelijk onderzoek rivierkreeften