PALINGEN

Palingen behoren tot één familie Anguillidae. Het geslacht Anguilla kent zo’n 15-20 soorten. Deze vissen komen vrijwel overal ter wereld voor. Er zijn ons geen soorten bekend uit Zuid Amerika en rond Antarctica. Het zijn allen dieren met zogenaamde straalvinnen en ze zijn slangachtig van vorm. De meeste Palingen worden waarschijnlijk geboren in het zoute water. Gaan dan naar het zoete water en wanneer ze volwassen zijn, keren ze weer terug naar hun geboortewater om daar voort te planten en dan uiteindelijk te sterven. Deze cyclus duurt doorgaans zo’n 8-12 jaar, maar er zijn ook palingen die veel ouder worden; tot wel 50 jaar. Ondanks heel veel onderzoek is nog steeds niet alles bekend over dit mystieke wezen. Onderzoekers zijn naarstig op zoek naar een commerciële productie van jonge aaltjes. Maar men is er nog steeds niet in geslaagd. Het is Japanse, Deense en Franse onderzoekers inmiddels gelukt om palingen tot voortplanting te krijgen. De bevruchte eitjes komen uit. De larven blijken voor ca. 95-99% niet levensvatbaar. Vooral in Oost Azië is de vraag naar consumptie paling enorm. De visserijdruk op de soort Europese paling (Anguilla Anguilla) neemt steeds grotere vormen aan. De Europese Overheid is doende om deze soort meer bescherming te gaan geven. Er zijn afspraken gemaakt om de internationale handel te beperken. De commerciële glasaalvissers mogen niet meer al hun vangst aan Azië verhandelen maar moeten een deel uit laten zetten in de Europese binnenwateren.

Voor de laatste stand van zaken over het palingmysterie inzake de soort Anguilla Anguilla (Europese paling) verwijzen wij u naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Paling

 

Bijzondere informatie over de 4 Zuid-Afrikaanse soorten treft u aan op de website www.mieliestronk.com/palings. Met dank aan Jim Cambray.

In de Zuid-Afrikaanse taal is deze informatie beschikbaar. Met enige fantasie is het zeer goed leesbaar voor den Hollander. Schrik niet van vrouwelijke exemplaren tot 21KG van de Afrika-bont paling!

Misschien weet u nog veel meer van dit bijzondere wezen. Wij stellen het zeer op prijs om die kennis met u te mogen delen. Stuurt u gerust een email naar info@fuiken.nl en vertel ons wat u weet.